Wie we zijn

Youth for Climate, Students for Climate, Grandparents for Climate, Teachers for Climate, Scientists for Future, etc.

Nu dus ook Psy for Climate: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociale werkers, ervaringsdeskundigen, en andere medewerkers uit de CGG die begaan zijn met klimaatopwarming en ecologie in het algemeen. Ons inziens zijn ecologie en menselijk psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het herstel van de ecologie gaat dan ook gepaard met psychisch herstel, en omgekeerd.